Περισσός: 210 2770274, 210 2770293 - Αγ. Παρασκευή: 210 6090995 info@kosmasaitolos.com
1η Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

1η Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν στη χώρα μας ποσοστό πάνω από το 19,3% του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30% του πληθυσμού! Εξάλλου, το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών είναι...