Περισσός: 210 2770274, 210 2770293 - Αγ. Παρασκευή: 210 6090995 info@kosmasaitolos.com
Η πρόληψη της Νόσου Alzheimer

Η πρόληψη της Νόσου Alzheimer

H NA (Νόσος Alzheimer) είναι μία χρόνια νόσος η οποία ξεκινά τυπικά σε προχωρημένη ηλικία. Η πρόληψη συνίσταται σε ένα φάσμα παρεμβάσεων ανάλογα το στάδιο και διακρίνεται: Σε πρωτογενή πρόληψη ΝΑ/άνοιας – Στάδιο επαγωγής χωρίς κλινικά συμπτώματα Σε δευτερογενή πρόληψη...